سفارش تبلیغ
صبا
خا نه دوست
گروه طراحی تم کده گروه طراحی تم کده گروه طراحی تم کده گروه طراحی تم کده گروه طراحی تم کده

              راه حقّ

   ای که داری پُست و تشریف و مقام 

                              گشته بر تو نعمت باری تمام

   خانه و ویلا و ماشین و موبایل 

                               پول و چکها داری اندر توی فایل
   هست دستور تو دستور خدا

                               در اداره ، سالنی داری جدا
   هر چه فرمان می دهی اجرا شود

                               وای بر امری که در فردا شود
   کارمند تو شده راننده ات 

                               هست مشغول کلاج و دنده ات   
   گشته بیت المال ناز شست تو

                               وای بر این خلق و خوی پست تو
   فکر فردای قیامت نیستی؟ 

                               گر نه ای بر گو که فکر چیستی؟
   ظاهر تو بهتر از باطن بود 

                               این نه از رفتار یک مومن بود
   تا شکم گشته است نصب العین تو 

                               وای بر فردا و شور و شین تو
   در ره فرزند و زن گشتی فدا

                               در حساب حق بود اینها خطا
   کرده استدراج از خطّت برون

                               تو شده مفتون شیطان درون
   خرج تو برتر ز ارقام نجوم 

                               بر سر ویرانه ات بنشسته بوم
   عاقبت مرگت رباید چون همه 

                               می برد این گرگ دائم زین رمه
   مرگ تو مانند مرگ بی نواست 

                               لیک جایت در قیامت زو جداست
   عمر تو هم لاجرم می بگذرد

                               آفتاب از نوک بامت می پرد
   نیست هرکاری به دنیا بی حساب

                               کوه دارد هر صدایی را جواب
   خواب غفلت در ربودت همچو خرس

                               راه شیطان را گزیدی، راه حرص ؟!
   ای شده غرّه به خود بیدار شو

                               راه حق را برگزین، این راه رو
   این حقوق تو حقوق مردم است

                               در جهنم مار و نار و کژدم است
   زود استغفار کن در راه حق 

                               هر چه دزدیدی بده بر مستحق
     
                              سراینده: ناهید

{{از وبلاک من خدا را نمی شناسم}}
موضوع مطلب : حقوق نجومی

جمعه 96 دی 22 :: 10:34 عصر

آمارگیر حرفه ای وبلاگ و سایت